Rabaskadol

Rabaskadol is opgericht in 1985 en stelt zich ten doel, blazersmuziek op historische instrumenten uit te voeren. Zo speelden zij tijdens de beëdiging van Koning Willem-Alexander in het Koninklijk Paleis op de Dam. De reikwijdte van het gespeelde repertoire loopt van de muziek van middeleeuwse speellieden via composities die de burgerlijke stadspijpers uit de 16e en 17e eeuw ten gehore brachten tot de late vormen en bezettingen van de stadspijpers in de 18e eeuw.

Omdat de Renaissance een ongelooflijk productieve periode was die het begin van onze nieuwe tijd vertegenwoordigt en veel menselijke thema’s die ons ook nu nog bezighouden (zoals b.v. nationale versus Europese identiteit, persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie, expansie en ethisch verantwoorde grenzen) al opgepakt heeft en ons een onmeetbare rijkdom aan kunstschatten heeft nagelaten, past Rabaskadol uitstekend een festival op het snijvlak van  folk en barok.

De renaissance-band