LOCATIE 25 MEI 2019 FESTIVAL FBA

Het Festival FolkBaroque Amsterdam vindt plaats op 25 mei 2019

Oude Lutherse kerk
Singel 411
1012 XM Amsterdam

Het festival komt tot stand in samenwerking met de Lutherse Gemeente Amsterdam.